Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή Συλλόγου προς ΕΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος, στην προσπάθειά του να ενημερώσει το σύνολο των φοιτητών, πτυχιούχων αλλά και εν δυνάμει φοιτητών του ΕΠΟ, απέστειλε στις 28/12/2011 τη παρακάτω επιστολή στο ΕΑΠ.

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Αγαπητέ κε. Κοκκώση,

Μετά από χρόνια άκαρπων προσπαθειών και άδικων αποφάσεων, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος Πτυχιούχων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (Π.Α.Σ.Ε),  αποφάσισε να προσφύγει σε  εθνικά και διεθνή νομικά όργανα προκειμένου να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών του  Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του ΕΑΠ όπως έχουν ήδη κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα άλλων προγραμμάτων σπουδών του ομώνυμου πανεπιστημίου.  Προς τον σκοπό αυτό έχουμε  δημοσιοποιήσει στο ιστολόγιο μας και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα την πρόσκλησή μας προς τους συναδέλφους μας  καθώς και την επεξηγηματική επιστολή του δικηγόρου κ. Πέτρου  Μηλιαράκη.

Επιπλέον των παραπάνω, όμως, ο Σύλλογος έχει την ηθική υποχρέωση να πράξει ότι είναι δυνατόν ώστε να ενημερωθεί το σύνολο των φοιτητών και αποφοίτων αναφορικά με τις προτεινόμενες ενέργειες, ιδιαιτέρως καθώς η άρνηση συμμετοχής συνεπάγεται σιωπηρή παραίτηση από άσκηση νομίμου δικαιώματος. 

Για τους παραπάνω λόγους θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να ενημερώσετε το σύνολο των πτυχιούχων, φοιτητών και εν δυνάμει φοιτητών του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ σχετικά με την κίνησή μας αυτή καθώς έχουν έννομο συμφέρον να γνωρίζουν και να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία ή όχι.  Πολύ περισσότερο δε, πιστεύουμε ότι πρέπει να ενημερωθούν όλοι καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή του ο δικηγόρος κος. Μηλιαράκης: Με τη δημόσια ανακοίνωση των προαναφερομένων ως έχουμε ηθικό και δεοντολογικό καθήκον, έχουμε καταστήσει σαφές ποιοι θα έχουν το δικαίωμα να θεωρηθούν ΠΕ και ποιοι όχι.  Έχουμε  δε ξεκαθαρίσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το Κράτος δεν δεσμεύεται για όσους δεν έχουν προσφύγει.  Κατόπιν αυτού ο/η καθένας/καθεμία θα είναι υπεύθυνος/νη για τη στάση του/της.

Στο blog http://european-culture.blogspot.com/, θα βρείτε τις πλήρεις ανακοινώσεις καθώς και όλες τις πληροφορίες για το θέμα αυτό και θα σας παρακαλούσαμε να παραπέμψετε τους πτυχιούχους, φοιτητές και εν δυνάμει φοιτητές στο ιστολόγιο αυτό προκειμένου να ενημερωθούν.

Με τιμή,
Το ΔΣ του Συλλόγου