Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


των Μελών του Συλλόγου Ευρωπαιολόγων σε TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 30ης Νοεμβριου) καλούνται όλα τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21η /12, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

18:00- 18:30 Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών για ανάδειξη

Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

18:30-19:00 Εκλογές Μελών του Δ.Σ.19:00- 19:30 Συζήτηση- Ενημέρωση για την Πορεία των Επαγγελματικών μας Δικαιωμάτων

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέσω e-mail (dsimv.epo@gmail.com) μέχρι τις 16/12.Ο τελικός κατάλογος υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθεί στα Μέλη του Συλλόγου στις 17/12.Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών του συλλόγου μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα της έγκυρης συμμετοχής των Μελών σ’ αυτήν.Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέλη δε μπορεί να παρευρεθεί, μπορεί να χορηγήσει Γραπτή Εξουσιοδότηση σε άλλο Μέλος του Συλλόγου. Επισυνάπτουμε ένα Πρότυπο Εξουσιοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.Θα τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα λόγω περιορισμένου χρόνου. Παρακαλώ ενημερώστε μας γραπτώς για επιπρόσθετα θέματα που τυχόν θέλετε να προστεθούν στην Ημερησία Διάταξη. Σε διαφορετική περίπτωση παρεμβάσεις θα γίνουν δεκτές μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο χρονικό περιθώριο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,       H Αντιπρόεδρος                                                          Η Γενική Γραμματέας

Του Διοικητικού Συμβουλίου                                     Του Διοικητικού Συμβουλίου        Μαρία Μυλωνά                                                              Βαρβάρα Ρόζου