Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Σχετικά με το αίτημα για δημιουργία ΠΜΣ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Αγαπητά Μέλη,
σας παραθέτουμε την απάντηση της Κοσμητείας σε ερώτηση
που έθεσε ο Σύλλογος για τη δημιουργία
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό .
Ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις .

Εκ του ΔΣ
"Σχετικά με το αίτημά σας για δημιουργία ΠΜΣ
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό σας γνωρίζουμε ότι
τα μέλη της Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών στην 71η/26-5-2009 συνεδρίασή τους,
αφού συζήτησαν διεξοδικά
το αίτημα αποφάσισαν ότι η Σχολή αδυνατεί
επί του παρόντος να αναλάβει την ευθύνη,
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων
σπουδών.

Με τιμή

Ε. Λυμπεροπούλου
Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΑΠ"

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Πρόσκληση σε ανοικτή συνάντηση (Μέλη και Απόφοιτοι)


Αγαπητά μέλη και απόφοιτοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε ο Σύλλογος πρόσφατα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με την δημοσίευση του Π.Δ 66/2009.
Θα θέλαμε λοιπόν να καλέσουμε τα μέλη και τους αποφοίτους του προγράμματος Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού σε μια ανοικτή συνάντηση στο VOX, Πλατεία Εξαρχείων, την επόμενη Κυριακή, 28-06-2009 και ώρα 18.30 μ.μ.

Θα γνωριστούμε και θα συζητήσουμε για τις πρόσφατες εξελίξεις και τα μέλλον των αποφοίτων του πτυχίου μας.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Προεδρικό Διάταγμα 66/2009

Προεδρικό Διάταγμα 66/2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών
της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' αρ. 89/11 Ιουνίου 2009)
Άρθρο 2
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του
Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό
Πολιτισμό»
1. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, κατά τη διάρκεια των σπου−
δών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση
γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων
σχετικών με των ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας
μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως:
α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικει−
μένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική
όσο και στη δημόσια εκπαίδευση,
β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που
έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλες τις εκφάν−
σεις του τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού
πολιτισμού και
δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της
Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ.
1 μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική
επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους
παρακάτω τομείς:
α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθ−
μια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο
σπουδών τους,
β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε το−
μείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και
τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και
την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των
επιστημών και τεχνολογίας και
γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαί−
δευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύ−
ουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.

Europeana: H ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Ευρώπης


Η Europeana είναι μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σταδιακά εκατομμύρια βιβλία, πίνακες, χειρόγραφα και άλλα στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Είναι η ευρωπαϊκή απάντηση απάντηση στο αμερικανικό Google Βοοκ Search, μια υπηρεσία αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, η οποία σήμερα καλύπτει επτά εκατομμύρια ψηφιοποιημένα βιβλία.

Η πολύγλωσση Europeana προσφέρει στο ντεμπούτο της τα πλήρη κείμενα περίπου 2 εκατ. τόμων, με την προοπτική να φτάσει τα 10 εκατ. όταν τεθεί επισήμως σε πλήρη λειτουργία το 2010.

http://www.europeana.eu/