Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Σχετικά με το αίτημα για δημιουργία ΠΜΣ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Αγαπητά Μέλη,
σας παραθέτουμε την απάντηση της Κοσμητείας σε ερώτηση
που έθεσε ο Σύλλογος για τη δημιουργία
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό .
Ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις .

Εκ του ΔΣ
"Σχετικά με το αίτημά σας για δημιουργία ΠΜΣ
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό σας γνωρίζουμε ότι
τα μέλη της Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών στην 71η/26-5-2009 συνεδρίασή τους,
αφού συζήτησαν διεξοδικά
το αίτημα αποφάσισαν ότι η Σχολή αδυνατεί
επί του παρόντος να αναλάβει την ευθύνη,
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων
σπουδών.

Με τιμή

Ε. Λυμπεροπούλου
Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΑΠ"