Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια

Έπειτα από ερώτηση μας στο πανεπιστήμιο για το αν παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια και αν μοριοδοτούνται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ τα μεταπτυχιακά "εκπαίδευση ενηλίκων" και "σπουδές στην εκπαίδευση" στα οποία οι πτυχιούχοι του Ευρωπαϊκού πολιτισμού έχουν ποσόστωση για την εισαγωγή τους, λάβαμε την παρακάτω απάντηση. Ο σύλλογος μας έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση για της κινήσεις που έχουν γίνει και προτίθεται να πιέσει προς όλες τις κατευθύνσεις για την διευθέτηση του θέματος αυτού.

"Το ΠΜΣ ΕΚΠ δεν παρέχει προς το παρόν παιδαγωγική επάρκεια. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. στην 151η Συνεδρίασή της (26/1/2007) ενέκρινε την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (48η Συνεδρίαση/16-11-2007) σύμφωνα με την οποία το παραπάνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που παρέχεται από το Ε.Α.Π. είναι απολύτως αντίστοιχο με τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης που παρέχονται από το υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας στις Επιστήμες της Αγωγής. Επιπροσθέτως, αποφάσισε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ προκειμένου να ενταχθεί ο τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης «Σπουδές στην Εκπαίδευση» στις Επιστήμες της Αγωγής προκειμένου οι κάτοχοι του παραπάνω τίτλου να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που εντάσσονται στις Επιστήμες της Αγωγής. Το Ε.Α.Π. έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στο ΥΠΕΠΘ από το Φεβρουάριο του 2007 και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για το θέμα αυτό. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση."

Λυμπεροπούλου Ευαγγελία
Τμήμα Εκπαίδευσης
ΕΑΠ
Πάροδος Αριστοτέλους 18
26335 Πάτρα
τηλ. 2610 367641, φαξ 2610 367644