Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Σχετικά με τη δημιουργία κλάδου Πολιτισμού

Αγαπητά Μέλη,
μετά από συντονισμένες ενέργειες του Συλλόγου μας για τη δημιουργία κλάδου Πολιτισμού με σκοπό τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που αφορούν πολιτιστικούς φορείς, λάβαμε την παρακάτω επιστολή απο τη ΔΕ του ΕΑΠ η οποία εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα σας τηρούμε ενήμερους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.

"...Η ΔΕ του ΕΑΠ στην αριθμ. 179/185/2009 Συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψιν της το αίτημα του Σωματείου Πτυχιούχων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, αποφάσισε να σας διαβιβάσει το αίτημα του παραπάνω Συλλόγου, το οποίο υποστηρίζει, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία κλάδου πολιτισμού. Ο κλάδος αυτός θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει τους πτυχιούχους που έχουν σπουδάσει πολιτισμό και στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν οι πτυχιούχοι των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ "Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό" και "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" .Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να έχουν ίση μεταχείριση οι πτυχιούχοι των παραπάνω προγραμμάτων σπουδών με πτυχιούχους άλλων τμημάτων πανεπιστημίων σε προκηρύξεις που αφορούν πολιτιστικούς φορείς...."

6/07/2009
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Χ. Κοκκώσης