Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


των Μελών του Συλλόγου Ευρωπαιολόγων σε TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 30ης Νοεμβριου) καλούνται όλα τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21η /12, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

18:00- 18:30 Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών για ανάδειξη

Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

18:30-19:00 Εκλογές Μελών του Δ.Σ.19:00- 19:30 Συζήτηση- Ενημέρωση για την Πορεία των Επαγγελματικών μας Δικαιωμάτων

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέσω e-mail (dsimv.epo@gmail.com) μέχρι τις 16/12.Ο τελικός κατάλογος υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθεί στα Μέλη του Συλλόγου στις 17/12.Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών του συλλόγου μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα της έγκυρης συμμετοχής των Μελών σ’ αυτήν.Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέλη δε μπορεί να παρευρεθεί, μπορεί να χορηγήσει Γραπτή Εξουσιοδότηση σε άλλο Μέλος του Συλλόγου. Επισυνάπτουμε ένα Πρότυπο Εξουσιοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.Θα τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα λόγω περιορισμένου χρόνου. Παρακαλώ ενημερώστε μας γραπτώς για επιπρόσθετα θέματα που τυχόν θέλετε να προστεθούν στην Ημερησία Διάταξη. Σε διαφορετική περίπτωση παρεμβάσεις θα γίνουν δεκτές μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο χρονικό περιθώριο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,       H Αντιπρόεδρος                                                          Η Γενική Γραμματέας

Του Διοικητικού Συμβουλίου                                     Του Διοικητικού Συμβουλίου        Μαρία Μυλωνά                                                              Βαρβάρα Ρόζου

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Δελτίο Τύπου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1 Σεπτεμβρίου 2010

Το ΠΔ 66/2009 (Ιούνιος 2009) κατοχύρωσε τα επαγγελματικά δικαιώματα για μια σειρά πτυχιούχων μεταξύ των οποίων και εμείς, δηλαδή οι πτυχιούχοι του προγράμματος σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δίνοντάς μας τη δυνατότητα διδασκαλίας στην β’θμια εκπαίδευση. Στο ίδιο ΠΔ κατοχυρώθηκαν και τα δικαιώματα της Σχολής «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του ΕΑΠ, όπου και με την αριθμ. πρωτ. 43140 α / Δ2 / 17-8-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 1802 τ. Β’ στις 31-8-2009, συστήθηκε κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας.

Παρόλα αυτά, για το Πρόγραμμα Σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» δεν έχει συσταθεί ακόμα κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού. Αντίθετα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, απαξιώνοντας το Πτυχίο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, θεωρεί ότι μετά από 50 γραπτές επιστημονικές εργασίες και 12 θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 εξαμηνιαία μαθήματα η καθεμια, υπολειπόμεθα «στην εξειδικευμένη επιστημονική γνώση για την κάθε θεματική ενότητα ξεχωριστά, ως αυτόνομη επιστήμη».

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας ότι, το πρόγραμμα σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» είναι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο εμβαθύνει σε μια ολόπλευρη μελέτη της έννοιας της Ευρώπης σε πολιτιστικό, πολιτισμικό, ιστορικό, κοινωνιολογικό, φιλοσοφικό και πολιτικό επίπεδο και αποτελεί πρωτοτυπία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Καθολικό αίτημά μας, ως εκπροσώπων των αποφοίτων του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, είναι η ανακούφιση του επαγγελματικού αδιεξόδου που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια και ως επιστήμονες ανθρωπιστικών σπουδών και ως πρωτοπόροι του νέου θεσμού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Θεωρούμε εύλογο και απόλυτα δικαιολογημένο οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση ως υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και να μπορούν να γίνουν κοινωνοί της γνώσης που απέκτησαν.

Με ιδιαίτερη τιμή,


Η Πρόεδρος                                                                                                        
Ιωάννα Ταγάρα

Η Γ. Γραμματέας
Βάνα Ρόζου

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Απάντηση της Υφυπουργού Π. Χριστοφιλοπούλου στην ερώτηση του Βουλευτή Μ.Σ. Στρατάκη σχετικά με την ένταξή μας στην ΠΕ33

Αγαπητοί συνάδελφοι,

πριν λίγες μέρες είχαμε αναρτήσει στο blog του συλλόγου την ερώτηση του Βουλευτή Μ.Σ. Στρατάκη προς τον αρμόδιο υπουργό σχετικά με την ένταξη των αποφοίτων του προγράμματος ΕΠΟ στην ΠΕ33.
Στην ερώτηση αυτή απάντησε η Υφυπουργός Π. Χριστοφιλοπούλου ως εξής:

Στο ΔΣ στάλθηκαν τα πρακτικά της γνωμοδότησης που είναι τα εξής:


Εν καιρώ ο Σύλλογος θα λάβει επίσημη θέση επί του θέματος και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και να κινηθούμε ανάλογα. Προς το παρόν θεωρήσαμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για την γνώμη του παιδαγωγικού ινστιτούτου.

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (blog)

http://panaretos.blogspot.com/

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Εκ μέρους του ΔΣ θα θέλαμε να εκφράσουμε και δημόσια την οδύνη μας για τον χαμό ενός πολύτιμου φίλου και πάνω από όλα ενός καλού δασκάλου του Καθηγητή Παναγιώτη Δ. Σιαφαρίκα.

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Ερώτηση του Βουλευτή Μανόλη Σοφ. Στρατάκη προς τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την ένταξη των αποφοίτων του ΕΠΟ στον κλάδο ΠΕ33

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΘΕΜΑ: Ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ στον κλάδο ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.

Όπως έχω επισημάνει με παλαιότερες Ερωτήσεις μου (με τελευταία την με αρ.πρωτ.8147/ 7-3-2008), ένα μακροχρόνιο και δίκαιο αίτημα των αποφοίτων του Προγράμματων «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), αφορά στην κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων αλλά και στην ένταξή τους στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ33 (Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης).

Όμως, μετά από πολύχρονες προσπάθειες των αποφοίτων του εν λόγω Προγράμματος, μόλις πέρυσι, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (89Α/11-6-2009) που κατοχυρώνει επαγγελματικά τα δικαιώματα των αποφοίτων αυτών.

Αυτό, όμως, δεν αρκεί, καθώς δεν ανήκουν σε κάποιο κλάδο ΠΕ αντίστοιχο των σπουδών τους, την ώρα που απόφοιτοι άλλων, νεότερων χρονολογικά τμημάτων σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, κατοχυρώνουν την ένταξή τους σε εκπαιδευτικό κλάδο, γεγονός που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΑΣΕΠ για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση (πχ ΠΔ 9/2010, ΦΕΚ13Α/9-2-2010, Ένταξη αποφοίτων τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον κλάδο ΠΕ02-Φιλολόγων).

Επειδή, εκκρεμεί εδώ και αρκετούς μήνες η σχετική γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς το Υπουργείο Παιδείας, για την ένταξη των αποφοίτων Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΕΑΠ στον κλάδο ΠΕ33.

Επειδή, οι απόφοιτοι του εν λόγω Προγράμματος ζητούν την ισότιμη συμμετοχή τους σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ, κάτι που στερούνται μέχρι στιγμής αφού δεν ανήκουν σε εκπαιδευτικό κλάδο.

Επειδή, οι γνώσεις τους και η φύση των μαθημάτων που διδάσκονται, είναι αναμφισβήτητα καθηγητικής φύσεως και δικαιούνται έτσι την ένταξή τους σε κλάδο ΠΕ.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός

Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση του σχετικού ΠΔ που θα καθορίζει την ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ στον κλάδο ΠΕ33 (Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης) και να μπορούν έτσι να συμμετάσχουν ισότιμα σε μελλοντικές εξετάσεις του ΑΣΕΠ.


03/06/2010 Ο Ερωτών ΒουλευτήςΜανόλης Σοφ. Στρατάκης