Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Αγαπητά Μέλη,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λειτουργεί Ταχυδρομική Θυρίδα
στην οποία μπορείτε να αποστέλετε ταχυδρομικά
έγγραφα που αφορούν το Σύλλογο
(όπως αποδείξεις πληρωμής εγγραφών, επιστολές κλπ.)

"ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΛΟΓΩΝ"
Τ.Θ. 23039
Τ.Κ. 11210

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία.
Το ΔΣ του Συλλόγου

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Ανακοίνωση Πα.Σ.Ε.

Προς : Τα μέλη του ΠΑΣΕ
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009

Αγαπητά Μέλη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΔΣ του Συλλόγου ξεκινά μια προσπάθεια συγκέντρωσης και καταγραφής προβλημάτων, ερωτημάτων και λοιπόν θεμάτων που απασχολούν τους Πτυχιούχους του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (πχ. πιθανά προβλήματα αναγνώρισης πτυχίου, ζητήματα σχετικά με μεταπτυχιακά κλπ).
Με αυτή την προσπάθεια το ΔΣ στοχεύει στη συνεχή πίεση των αντίστοιχων φορέων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν.
Σας καλούμε λοιπόν να μας κοινοποιείτε τέτοιου είδους θέματα μέσα από επιστολές που μπορείτε να στέλνετε στο e-mail του ΔΣ (dsimv.epo@gmail.com) και στις οποίες παρακαλούμε να αναγράφετε τα ακριβή στοιχεία σας και περιγραφή του προβλήματος που σας απασχολεί.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Προέδρος, Ιωάννα Ταγάρα
Η Γενική Γραμματέας, Βάνα Ρόζου

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Ενημέρωση των μελών σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7/2/2009

Προς : Τα μέλη του ΠΑΣΕ
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση, 7η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

· απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
· οικονομικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, παρουσιάστηκε ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, και διεξήχθη συζήτηση για θέματα που έθεσαν τα Μέλη του Συλλόγου. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις επαφές, κινήσεις και προσπάθειες που έχουν γίνει για το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των απαιτουμένων διοικητικών ενεργειών του Συλλόγου, το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων βρίσκεται, πλέον, στο Υπουργείο Παιδείας. Γίνονται συνεχείς επαφές με τα αρμόδια στελέχη και έχουμε επανειλημμένως διαβεβαιωθεί για την ταχύτερη δυνατή λύση του ζητήματος, στα πλαίσια όμως πάντα του ελληνικού γραφειοκρατικού μηχανισμού. Εκτίμησή μας παρόλα αυτά είναι ότι, σε θεσμικό επίπεδο, το αίτημα μας έχει φτάσει στο ανώτατο δυνατό στάδιο, για την τακτοποίηση του. Θα συνεχίσουμε τις επαφές και θα ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Επιπρόσθετα σε σχέση με ερώτημα που δέχθηκε το ΔΣ του Συλλόγου σχετικά με την ύπαρξη του blog (www.european-culture.blogspot.com) αλλά παράλληλα και του site eap-epo.gr, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα www.eap-epo.gr δε βρίσκεται πλέον υπό τη Διαχείριση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να μας γνωστοποιηθούν τα «κλειδιά διαχείρισης» από την εκ της Γενικής Συνέλευσης εκλεγμένης site administrator κα Παλαιολόγου, δεν κατέστη δυνατό. Σημειωτέον ότι η κα Παλαιολόγου έχει λάβει το ποσό των € 145 από το Ταμείο του Συλλόγου για την κατοχύρωση του domain name για τον Σύλλογο ενώ προσφάτως ανακαλύψαμε ότι είχε κατοχυρώσει το site στο όνομά της. Για τους λόγους αυτούς και μετά από αίτημα του ΔΣ του Συλλόγου, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διάθεση της ΕΕΤΤ προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. Μέχρι λοιπόν την λήψη απόφασης από πλευράς ΕΕΤΤ, το ΔΣ θεώρησε πρέπον να μην λειτουργούν 2 ιστοχώροι αλλά να δημιουργηθεί ένα απλό Blog για την ανάρτηση των ανακοινώσεών μας.

Στα πλαίσια επίσης διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συγκεντρώθηκαν, όπως είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει, χρήματα για την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Το πόσο ανήλθε στα 170 € και πρόκειται να κατατεθεί στον Λογαριασμό που έχει ανοιχθεί υπέρ της στην Τράπεζα Πειραιώς. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή.

Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία εγγραφής στο Σύλλογο, για όσους δεν είναι Μέλη, ορίζει την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής, την αποστολή της φόρμας στο e-mail του ΔΣ (dsimv.epo@gmail.com) και κατόπιν της έγκρισης του ΔΣ, την κατάθεση του σχετικού ποσού στον Λογαριασμό του Συλλόγου.
Η ετήσια συνδρομή για το 2009 έχει οριστεί στα 20€.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Προέδρος, Ιωάννα Ταγάρα
Η Γενική Γραμματέας, Βάνα Ρόζου

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Στοιχεία επικοινωνίας

Για κάθε επικοινωνία με το σύλλογο αλλά και για εγγραφή ως μέλος μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το παρακάτω e-mail: dsimv.epo@gmail.com

Πρόσκληση των μελών του Πα.Σ.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Ευρωπαιολόγων
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου καλούνται όλα τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και ώρα 11 π.μ. στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
οικονομικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Καταστατικού :
Στην ετήσια τακτική γενική Συνέλευση, μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας:
α) Παρουσιάζεται από το γενικό γραμματέα του συλλόγου ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Παρουσιάζεται από τον ταμία του συλλόγου ο ισολογισμός
γ) Παρουσιάζεται από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής επιτροπής η εισηγητική έκθεση του οικονομικού ελέγχου
δ) Υποβάλλεται για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου
ε) Γίνεται έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο ο πρόεδρος και τα μέλη του δίνουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις
στ) Εγκρίνονται τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Καταστατικό (Αρθορ 13): «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών του συλλόγου μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης), προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα της έγκυρης συμμετοχής τους σ’ αυτήν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση, εάν δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό. Αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει σε Γενική Συνέλευση δεν απαλλάσσεται από τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του προς το σύλλογο. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών και στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η εξακρίβωση της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης, με πρακτικό παρουσιών, που ανοίγεται γι’ αυτό το σκοπό, όπου, αφού αναγραφεί η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, καταχωρείται το ονοματεπώνυμο του μέλους και τίθεται δίπλα σ’ αυτό από το μέλος η υπογραφή του».

Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η ετήσια συνδρομή για το 2009 έχει οριστεί στα 20 €.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
H Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννα Ταγάρα

Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Βαρβάρα Ρόζου