Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερωσούμε ότι το Δικαστήριο έχει οριστεί για τον Μάιο 2015.

εκ του ΔΣ