Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Εκ μέρους του ΔΣ θα θέλαμε να εκφράσουμε και δημόσια την οδύνη μας για τον χαμό ενός πολύτιμου φίλου και πάνω από όλα ενός καλού δασκάλου του Καθηγητή Παναγιώτη Δ. Σιαφαρίκα.

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Ερώτηση του Βουλευτή Μανόλη Σοφ. Στρατάκη προς τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την ένταξη των αποφοίτων του ΕΠΟ στον κλάδο ΠΕ33

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΘΕΜΑ: Ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ στον κλάδο ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.

Όπως έχω επισημάνει με παλαιότερες Ερωτήσεις μου (με τελευταία την με αρ.πρωτ.8147/ 7-3-2008), ένα μακροχρόνιο και δίκαιο αίτημα των αποφοίτων του Προγράμματων «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), αφορά στην κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων αλλά και στην ένταξή τους στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ33 (Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης).

Όμως, μετά από πολύχρονες προσπάθειες των αποφοίτων του εν λόγω Προγράμματος, μόλις πέρυσι, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (89Α/11-6-2009) που κατοχυρώνει επαγγελματικά τα δικαιώματα των αποφοίτων αυτών.

Αυτό, όμως, δεν αρκεί, καθώς δεν ανήκουν σε κάποιο κλάδο ΠΕ αντίστοιχο των σπουδών τους, την ώρα που απόφοιτοι άλλων, νεότερων χρονολογικά τμημάτων σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, κατοχυρώνουν την ένταξή τους σε εκπαιδευτικό κλάδο, γεγονός που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΑΣΕΠ για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση (πχ ΠΔ 9/2010, ΦΕΚ13Α/9-2-2010, Ένταξη αποφοίτων τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον κλάδο ΠΕ02-Φιλολόγων).

Επειδή, εκκρεμεί εδώ και αρκετούς μήνες η σχετική γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς το Υπουργείο Παιδείας, για την ένταξη των αποφοίτων Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΕΑΠ στον κλάδο ΠΕ33.

Επειδή, οι απόφοιτοι του εν λόγω Προγράμματος ζητούν την ισότιμη συμμετοχή τους σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ, κάτι που στερούνται μέχρι στιγμής αφού δεν ανήκουν σε εκπαιδευτικό κλάδο.

Επειδή, οι γνώσεις τους και η φύση των μαθημάτων που διδάσκονται, είναι αναμφισβήτητα καθηγητικής φύσεως και δικαιούνται έτσι την ένταξή τους σε κλάδο ΠΕ.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός

Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση του σχετικού ΠΔ που θα καθορίζει την ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ στον κλάδο ΠΕ33 (Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης) και να μπορούν έτσι να συμμετάσχουν ισότιμα σε μελλοντικές εξετάσεις του ΑΣΕΠ.


03/06/2010 Ο Ερωτών ΒουλευτήςΜανόλης Σοφ. Στρατάκης