Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ένταξη του πτυχίου μας στο Προσοντολόγιο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι έπειτα απο συντονισμένες κινησεις του ΔΣ του ΠΑΣΕ για την αναγνώριση του πτυχιου μας επετευχθη η ένταξη της Σχολής των Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και στον Πίνακα 1 του Προσοντολόγιου, και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία "ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ/ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ". Η συγκεκριμένη κατηγορία ΔΕΝ αναιρεί το γεγονός ότι το πτυχίο μας ανήκει επίσης και στην κατηγορία του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών www.gspa.gr
Θα σας τηρούμε ενήμερους για εξελίξεις και ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των συναντησεων με τους φορείς των αρμόδιων Υπουργείων.
Αγαπητά Μέλη,Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τη Γενική Συνέλευση, την 11 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα), διαπιστώθηκε απαρτία και διεξήχθη διάλογος για τα παρακάτω θέματα:

α) Παρουσιάστηκε από το γενικό γραμματέα του συλλόγου ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Παρουσιάστηκε από τον ταμία του συλλόγου ο ισολογισμός
γ) Παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής επιτροπής η εισηγητική έκθεση του οικονομικού ελέγχου
δ) Υπεβλήθη για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου
ε) Έγινε έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο ο πρόεδρος και τα μέλη του δίνουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις
στ) Εγκρίθηκαν τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του Διοικητικού ΣυμβουλίουΤέλος ενημερώθηκαν τα μέλη για τις επικείμενες κινήσεις του Συλλόγου σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιουχων ΕΠΟ (επιστολές σε Συνήγορο του Πολίτη και προγραμματισμένα ραντεβού στο Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Εσωτερικών).


Θα σας τηρούμε ενήμερους για όποιες εξελίξεις .

Το ΔΣ

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Αγαπητά Μέλη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη από τις 22 Οκτωβρίου στείλει επιστολή στην Υπουργό και στους Υφυπουργούς Παιδείας, για το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Σε συνέχεια της επιστολής καταθέσαμε αντίστοιχη αναφορά-έκθεση στον Συνήγορο του Πολίτη. Για νεώτερα θα σας τηρούμε ενήμερους.
Το ΔΣ

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μελών του Συλλόγου Ευρωπαιολόγων σε TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση 05.11.2009) καλούνται όλα τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
· απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
· οικονομικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Καταστατικού :
Στην ετήσια τακτική γενική Συνέλευση, μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας:
α) Παρουσιάζεται από το γενικό γραμματέα του συλλόγου ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Παρουσιάζεται από τον ταμία του συλλόγου ο ισολογισμός
γ) Παρουσιάζεται από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής επιτροπής η εισηγητική έκθεση του οικονομικού ελέγχου
δ) Υποβάλλεται για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου
ε) Γίνεται έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο ο πρόεδρος και τα μέλη του δίνουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις
στ) Εγκρίνονται τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου


Περαιτέρω, σύμφωνα με το Καταστατικό (Αρθρο 13): «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών του συλλόγου μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης), προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα της έγκυρης συμμετοχής τους σ’ αυτήν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση, εάν δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό. Αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει σε Γενική Συνέλευση δεν απαλλάσσεται από τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του προς το σύλλογο. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών και στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η εξακρίβωση της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης, με πρακτικό παρουσιών, που ανοίγεται γι’ αυτό το σκοπό, όπου, αφού αναγραφεί η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, καταχωρείται το ονοματεπώνυμο του μέλους και τίθεται δίπλα σ’ αυτό από το μέλος η υπογραφή του».
Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η ετήσια συνδρομή για το 2010 έχει οριστεί στα 20€.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,


H Πρόεδρος Του Διοικητικού Συμβουλίου: Ιωάννα Ταγάρα Η Γενική Γραμματέας Του Διοικητικού Συμβουλίου: Βαρβάρα Ρόζου

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

Συνάντηση Συλλόγου στις 18/10

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 6:30 μ.μ.
ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει μια συνάντηση
στο 'floral books and coffee ',
Οδός Θεμιστοκλέους 80, πλατεία Εξαρχείων
(τηλ. 2103800070, www.floralcafe.gr).
Όποιος επιθυμεί μπορεί να μας συναντήσει εκεί,
να ενημερωθεί για τον σύλλογο και τις προσπάθειές μας.
Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε
είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail με τα μέλη του ΔΣ.
Θα σας περιμένουμε.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Ανακοίνωση προς τα μέλη του συλλόγου

Παρακαλούμε όσα μέλη δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να το κάνουν στέλνοντας την απόδειξη κατάθεσης στην ταχυδρομική θυρίδα του συλλόγου, την οποία αναφέρουμε παρακάτω:
"ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΛΟΓΩΝ"
Τ.Θ. 23039
Τ.Κ. 11210
Για κάθε ερώτηση και διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε
τηλεφωνικώς ή απευθυνθείτε στο e-mail του συλλόγου.
Καλές διακοπές σε όλους!

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Σχετικά με τη δημιουργία κλάδου Πολιτισμού

Αγαπητά Μέλη,
μετά από συντονισμένες ενέργειες του Συλλόγου μας για τη δημιουργία κλάδου Πολιτισμού με σκοπό τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που αφορούν πολιτιστικούς φορείς, λάβαμε την παρακάτω επιστολή απο τη ΔΕ του ΕΑΠ η οποία εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα σας τηρούμε ενήμερους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.

"...Η ΔΕ του ΕΑΠ στην αριθμ. 179/185/2009 Συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψιν της το αίτημα του Σωματείου Πτυχιούχων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, αποφάσισε να σας διαβιβάσει το αίτημα του παραπάνω Συλλόγου, το οποίο υποστηρίζει, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία κλάδου πολιτισμού. Ο κλάδος αυτός θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει τους πτυχιούχους που έχουν σπουδάσει πολιτισμό και στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν οι πτυχιούχοι των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ "Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό" και "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" .Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να έχουν ίση μεταχείριση οι πτυχιούχοι των παραπάνω προγραμμάτων σπουδών με πτυχιούχους άλλων τμημάτων πανεπιστημίων σε προκηρύξεις που αφορούν πολιτιστικούς φορείς...."

6/07/2009
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Χ. Κοκκώσης

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια

Έπειτα από ερώτηση μας στο πανεπιστήμιο για το αν παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια και αν μοριοδοτούνται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ τα μεταπτυχιακά "εκπαίδευση ενηλίκων" και "σπουδές στην εκπαίδευση" στα οποία οι πτυχιούχοι του Ευρωπαϊκού πολιτισμού έχουν ποσόστωση για την εισαγωγή τους, λάβαμε την παρακάτω απάντηση. Ο σύλλογος μας έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση για της κινήσεις που έχουν γίνει και προτίθεται να πιέσει προς όλες τις κατευθύνσεις για την διευθέτηση του θέματος αυτού.

"Το ΠΜΣ ΕΚΠ δεν παρέχει προς το παρόν παιδαγωγική επάρκεια. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. στην 151η Συνεδρίασή της (26/1/2007) ενέκρινε την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (48η Συνεδρίαση/16-11-2007) σύμφωνα με την οποία το παραπάνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που παρέχεται από το Ε.Α.Π. είναι απολύτως αντίστοιχο με τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης που παρέχονται από το υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας στις Επιστήμες της Αγωγής. Επιπροσθέτως, αποφάσισε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ προκειμένου να ενταχθεί ο τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης «Σπουδές στην Εκπαίδευση» στις Επιστήμες της Αγωγής προκειμένου οι κάτοχοι του παραπάνω τίτλου να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που εντάσσονται στις Επιστήμες της Αγωγής. Το Ε.Α.Π. έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στο ΥΠΕΠΘ από το Φεβρουάριο του 2007 και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για το θέμα αυτό. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση."

Λυμπεροπούλου Ευαγγελία
Τμήμα Εκπαίδευσης
ΕΑΠ
Πάροδος Αριστοτέλους 18
26335 Πάτρα
τηλ. 2610 367641, φαξ 2610 367644

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Σχετικά με το αίτημα για δημιουργία ΠΜΣ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Αγαπητά Μέλη,
σας παραθέτουμε την απάντηση της Κοσμητείας σε ερώτηση
που έθεσε ο Σύλλογος για τη δημιουργία
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό .
Ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις .

Εκ του ΔΣ
"Σχετικά με το αίτημά σας για δημιουργία ΠΜΣ
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό σας γνωρίζουμε ότι
τα μέλη της Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών στην 71η/26-5-2009 συνεδρίασή τους,
αφού συζήτησαν διεξοδικά
το αίτημα αποφάσισαν ότι η Σχολή αδυνατεί
επί του παρόντος να αναλάβει την ευθύνη,
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων
σπουδών.

Με τιμή

Ε. Λυμπεροπούλου
Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΑΠ"

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Πρόσκληση σε ανοικτή συνάντηση (Μέλη και Απόφοιτοι)


Αγαπητά μέλη και απόφοιτοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε ο Σύλλογος πρόσφατα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με την δημοσίευση του Π.Δ 66/2009.
Θα θέλαμε λοιπόν να καλέσουμε τα μέλη και τους αποφοίτους του προγράμματος Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού σε μια ανοικτή συνάντηση στο VOX, Πλατεία Εξαρχείων, την επόμενη Κυριακή, 28-06-2009 και ώρα 18.30 μ.μ.

Θα γνωριστούμε και θα συζητήσουμε για τις πρόσφατες εξελίξεις και τα μέλλον των αποφοίτων του πτυχίου μας.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Προεδρικό Διάταγμα 66/2009

Προεδρικό Διάταγμα 66/2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών
της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' αρ. 89/11 Ιουνίου 2009)
Άρθρο 2
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του
Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό
Πολιτισμό»
1. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, κατά τη διάρκεια των σπου−
δών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση
γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων
σχετικών με των ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας
μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως:
α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικει−
μένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική
όσο και στη δημόσια εκπαίδευση,
β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που
έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλες τις εκφάν−
σεις του τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού
πολιτισμού και
δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της
Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ.
1 μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική
επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους
παρακάτω τομείς:
α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθ−
μια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο
σπουδών τους,
β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε το−
μείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και
τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και
την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των
επιστημών και τεχνολογίας και
γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαί−
δευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύ−
ουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.

Europeana: H ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Ευρώπης


Η Europeana είναι μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σταδιακά εκατομμύρια βιβλία, πίνακες, χειρόγραφα και άλλα στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Είναι η ευρωπαϊκή απάντηση απάντηση στο αμερικανικό Google Βοοκ Search, μια υπηρεσία αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, η οποία σήμερα καλύπτει επτά εκατομμύρια ψηφιοποιημένα βιβλία.

Η πολύγλωσση Europeana προσφέρει στο ντεμπούτο της τα πλήρη κείμενα περίπου 2 εκατ. τόμων, με την προοπτική να φτάσει τα 10 εκατ. όταν τεθεί επισήμως σε πλήρη λειτουργία το 2010.

http://www.europeana.eu/

Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Ανακοίνωση του ΠΑ.Σ.Ε σχετικά με την ένταξη των αποφοίτων του Ε.ΠΟ. στη Μέση Εκπαίδευση

Αγαπητά Μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις, τους τελευταίους μήνες, με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας αλλά και του ίδιου του ΕΑΠ, βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία της θετικής έκβασης του αγώνα μας με στόχο την δυνατότητα διδασκαλίας στη Μέση Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το σχετικό Π.Δ έχει ήδη υπογραφεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λίαν συντόμως.
Το Π.Δ. θα περιέχει την έγκριση της δυνατότητας ένταξής μας στη Β΄θμια εκπαίδευση και, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να εκδοθεί διάταγμα ένταξης μας σε συγκεκριμένη Π.Ε.

Θα σας τηρούμε ενήμερους/ες για τις εξελίξεις.

Επιστοή ΠΑ.Σ.Ε. για δωρεάν είσοδο στα Μουσεία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΠΑ.Σ.Ε προέβη μέσω Γραπτής Επιστολής σε αίτηση για δωρεάν είσοδο των πτυχιούχων της σχολής “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Για όποια εξέλιξη θα ενημερώσουμε εγκαίρως τα Μέλη του Συλλόγου.

Επιστολή ΠΑ.Σ.Ε. προς ΕΑΠ για το Μητρώο Εκπαιδευτών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΠΑ.Σ.Ε προέβη σε επιστολή προς το Πανεπιστήμιο για την ένταξη των πτυχιούχων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, όπως περιγράφεται παρακάτω:
"Προσφάτως διαπιστώσαμε ότι όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ., ανακαλύπτουν ότι η σχολή μας, «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ, δεν υπάρχει μέσα στη λίστα των ειδικοτήτων. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε να ενταχθούμε στο Μητρώο Εκπαιδευτών. Εφόσον το ΕΑΠ είναι το 19ο ελληνικό Α.Ε.Ι. και, όπως και τα άλλα Α.Ε.Ι., είναι Ν.Π.Δ.Δ., αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο, θεωρούμε ότι το να μη μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή, αδικεί και εμάς ως πτυχιούχους αλλά και ταυτόχρονα μειώνει και το κύρος του ίδιου του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να λυθεί οριστικά αυτό το θέμα"
Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Συνάντηση και καφές στη Θεσσαλονίκη

Την επόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 μ.μ.,
θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπρόσωπο του Συλλόγου
στη Θεσσαλονίκη στο Kitchen Bar.
(Για πληροφ.: Μαρία Μυλωνά, 6977 710 590)

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Ενημέρωση από τον ΟΑΕΔ

Έπειτα από επικοινωνία με την διοίκηση του ΟΑΕΔ μας ενημέρωσαν ότι θα εντάξουν τον τίτλο του πτυχίου μας στις υπάρχουσες ειδικότητες , την επόμενη φορά που θα γίνει ενημέρωση του συστήματος τους.
Επειδή όμως στην χώρα μας δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για το πότε θα γίνει η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος του ΟΑΕΔ, όσοι ενδιαφέρονται και έχουν ήδη εκδόσει κάρτα ανεργίας, μπορούν να ζητήσουν από τον σύμβουλο τους να γράψει ως υποσημείωση τον τίτλο του πτυχίου μας στην καρτέλα με τα στοιχεία τους.
Επίσης όσοι ενδιαφέρονται για το stage στο υπουργείο πολιτισμού καλό θα είναι να ενημερώσουν τον εργασιακό τους σύμβουλο στον ΟΑΕΔ.

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Αγαπητά Μέλη,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λειτουργεί Ταχυδρομική Θυρίδα
στην οποία μπορείτε να αποστέλετε ταχυδρομικά
έγγραφα που αφορούν το Σύλλογο
(όπως αποδείξεις πληρωμής εγγραφών, επιστολές κλπ.)

"ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΛΟΓΩΝ"
Τ.Θ. 23039
Τ.Κ. 11210

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία.
Το ΔΣ του Συλλόγου

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Ανακοίνωση Πα.Σ.Ε.

Προς : Τα μέλη του ΠΑΣΕ
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009

Αγαπητά Μέλη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΔΣ του Συλλόγου ξεκινά μια προσπάθεια συγκέντρωσης και καταγραφής προβλημάτων, ερωτημάτων και λοιπόν θεμάτων που απασχολούν τους Πτυχιούχους του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (πχ. πιθανά προβλήματα αναγνώρισης πτυχίου, ζητήματα σχετικά με μεταπτυχιακά κλπ).
Με αυτή την προσπάθεια το ΔΣ στοχεύει στη συνεχή πίεση των αντίστοιχων φορέων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν.
Σας καλούμε λοιπόν να μας κοινοποιείτε τέτοιου είδους θέματα μέσα από επιστολές που μπορείτε να στέλνετε στο e-mail του ΔΣ (dsimv.epo@gmail.com) και στις οποίες παρακαλούμε να αναγράφετε τα ακριβή στοιχεία σας και περιγραφή του προβλήματος που σας απασχολεί.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Προέδρος, Ιωάννα Ταγάρα
Η Γενική Γραμματέας, Βάνα Ρόζου

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Ενημέρωση των μελών σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7/2/2009

Προς : Τα μέλη του ΠΑΣΕ
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση, 7η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

· απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
· οικονομικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, παρουσιάστηκε ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, και διεξήχθη συζήτηση για θέματα που έθεσαν τα Μέλη του Συλλόγου. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις επαφές, κινήσεις και προσπάθειες που έχουν γίνει για το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των απαιτουμένων διοικητικών ενεργειών του Συλλόγου, το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων βρίσκεται, πλέον, στο Υπουργείο Παιδείας. Γίνονται συνεχείς επαφές με τα αρμόδια στελέχη και έχουμε επανειλημμένως διαβεβαιωθεί για την ταχύτερη δυνατή λύση του ζητήματος, στα πλαίσια όμως πάντα του ελληνικού γραφειοκρατικού μηχανισμού. Εκτίμησή μας παρόλα αυτά είναι ότι, σε θεσμικό επίπεδο, το αίτημα μας έχει φτάσει στο ανώτατο δυνατό στάδιο, για την τακτοποίηση του. Θα συνεχίσουμε τις επαφές και θα ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Επιπρόσθετα σε σχέση με ερώτημα που δέχθηκε το ΔΣ του Συλλόγου σχετικά με την ύπαρξη του blog (www.european-culture.blogspot.com) αλλά παράλληλα και του site eap-epo.gr, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα www.eap-epo.gr δε βρίσκεται πλέον υπό τη Διαχείριση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να μας γνωστοποιηθούν τα «κλειδιά διαχείρισης» από την εκ της Γενικής Συνέλευσης εκλεγμένης site administrator κα Παλαιολόγου, δεν κατέστη δυνατό. Σημειωτέον ότι η κα Παλαιολόγου έχει λάβει το ποσό των € 145 από το Ταμείο του Συλλόγου για την κατοχύρωση του domain name για τον Σύλλογο ενώ προσφάτως ανακαλύψαμε ότι είχε κατοχυρώσει το site στο όνομά της. Για τους λόγους αυτούς και μετά από αίτημα του ΔΣ του Συλλόγου, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διάθεση της ΕΕΤΤ προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. Μέχρι λοιπόν την λήψη απόφασης από πλευράς ΕΕΤΤ, το ΔΣ θεώρησε πρέπον να μην λειτουργούν 2 ιστοχώροι αλλά να δημιουργηθεί ένα απλό Blog για την ανάρτηση των ανακοινώσεών μας.

Στα πλαίσια επίσης διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συγκεντρώθηκαν, όπως είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει, χρήματα για την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Το πόσο ανήλθε στα 170 € και πρόκειται να κατατεθεί στον Λογαριασμό που έχει ανοιχθεί υπέρ της στην Τράπεζα Πειραιώς. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή.

Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία εγγραφής στο Σύλλογο, για όσους δεν είναι Μέλη, ορίζει την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής, την αποστολή της φόρμας στο e-mail του ΔΣ (dsimv.epo@gmail.com) και κατόπιν της έγκρισης του ΔΣ, την κατάθεση του σχετικού ποσού στον Λογαριασμό του Συλλόγου.
Η ετήσια συνδρομή για το 2009 έχει οριστεί στα 20€.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Προέδρος, Ιωάννα Ταγάρα
Η Γενική Γραμματέας, Βάνα Ρόζου

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Στοιχεία επικοινωνίας

Για κάθε επικοινωνία με το σύλλογο αλλά και για εγγραφή ως μέλος μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το παρακάτω e-mail: dsimv.epo@gmail.com

Πρόσκληση των μελών του Πα.Σ.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Ευρωπαιολόγων
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου καλούνται όλα τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και ώρα 11 π.μ. στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
οικονομικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Καταστατικού :
Στην ετήσια τακτική γενική Συνέλευση, μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας:
α) Παρουσιάζεται από το γενικό γραμματέα του συλλόγου ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Παρουσιάζεται από τον ταμία του συλλόγου ο ισολογισμός
γ) Παρουσιάζεται από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής επιτροπής η εισηγητική έκθεση του οικονομικού ελέγχου
δ) Υποβάλλεται για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου
ε) Γίνεται έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο ο πρόεδρος και τα μέλη του δίνουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις
στ) Εγκρίνονται τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Καταστατικό (Αρθορ 13): «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών του συλλόγου μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης), προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα της έγκυρης συμμετοχής τους σ’ αυτήν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση, εάν δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό. Αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει σε Γενική Συνέλευση δεν απαλλάσσεται από τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του προς το σύλλογο. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών και στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η εξακρίβωση της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης, με πρακτικό παρουσιών, που ανοίγεται γι’ αυτό το σκοπό, όπου, αφού αναγραφεί η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, καταχωρείται το ονοματεπώνυμο του μέλους και τίθεται δίπλα σ’ αυτό από το μέλος η υπογραφή του».

Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η ετήσια συνδρομή για το 2009 έχει οριστεί στα 20 €.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
H Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννα Ταγάρα

Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Βαρβάρα Ρόζου