Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Λόγω της έντονης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις προσφυγές
στα εθνικά και ευρωπαικά νομικά όργανα και της συνεχούς ροής αιτήσεων,
η προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 20-01-2012.