Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση-Ανακοίνωση

Συνάδελφοι,


Όλοι  βιώνετε την αδικία που υφιστάμεθα, ως απόφοιτοι του ΠΣ «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του ΕΑΠ, σε σχέση με την ανυπαρξία επαγγελματικής κατοχύρωσης του πτυχίου μας. Προς αυτή την κατεύθυνση πολλές προσπάθειες έχουν γίνει, τόσο από εμάς, τον Σύλλογο Αποφοίτων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, όσο και από τον Σύλλογο φοιτητών, χωρίς κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Το ΥΠΔΒΜΘ κωφεύει ή κωλυσιεργεί, μέσω αλλεπάλληλων παραπομπών της υπόθεσης μας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, παρόλο που ήδη έχει δημοσιευθεί ευνοϊκό για τις θέσεις μας Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ 66/2009-ΦΕΚ Α Αρ. 89/11-6-2009), όπου ξεκάθαρα αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι του Π.Σ «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ «μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως: α) διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση» (Άρθρο 2 του Π.Δ 66/2009). Παρά την παραπάνω απόφαση, μέχρι και σήμερα, η επαγγελματική μας κατοχύρωση εκκρεμεί καθώς το ΥΠΕΠΘ αρνείται να εκδώσει την απαιτούμενη κανονιστική πράξη κατατάξεως μας στις κατηγορίες Π.Ε της Δημόσιας Εκπαίδευσης. 

Θεωρούμε ότι έχουμε πλέον εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διευθέτησης του ζητήματος μέσω των συνηθισμένων διόδων, την στιγμή μάλιστα που η ήδη από διετίας σοβούσα κρίση και η συνακόλουθη εκρηκτική αύξηση της ανεργίας επιτείνουν τα  προβλήματα επιβίωσης μεγάλου αριθμού αποφοίτων μας. Προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που μας απασχολεί ο Σύλλογος ζήτησε την νομική συνδρομή του έγκριτου δικηγόρου κ. Πέτρου Μηλιαράκη (πληροφορίες για τον κ. Μηλιαράκη στο www.milliarakispetros.gr), με στόχο την ένταξη των αποφοίτων μας σε κατηγορία Π.Ε, με προσφυγή στα εσωτερικά και κοινοτικά νομικά όργανα. Προς τον σκοπό αυτό ο κ. Μηλιαράκης συνέταξε μια ενημερωτική επιστολή-πρόταση, όπου διευκρινίζει την προτεινόμενη διαδικασία και τις οικονομικές υποχρεώσεις. Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση της επιστολής και, σε περίπτωση αποδοχής των διαλαμβανομένων σε αυτή, παρακαλούμε όπως δηλώσετε στο e-mail του συλλόγου μας (disimv.epo@gmail.com) τα στοιχεία σας (όνομα ,επώνυμο , σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο και email) έτσι ώστε να  συντονιστεί ο αγώνας και να συλλεχθεί το αναγκαίο ποσό. Εννοείται ότι κάθε σχόλιο/παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτα και θα προωθηθούν άμεσα στον κ. Μηλιαράκη προς απάντηση (Τα σχόλια σας παρακαλούμε να τα απευθύνετε στο ως άνω email). 

Σημαντική Σημείωση: Όπως θα γίνει κατανοητό και από την ανάγνωση της επιστολής το ποσό που θα καταβληθεί ανά άτομο θα εξαρτηθεί από το πλήθος των συμμετεχόντων, οπότε η μαζική προσέλευση φοιτητών και πτυχιούχων είναι το ζητούμενο.


Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές έως και τiς 20/12/2011 
Μετά την διαδικασία εκδήλωσης συμμετοχής και, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα θελήσουν να συμμετάσχουν, θα ειδοποιηθούν όλοι για το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί από τον καθένα, και σε ορισμένο χρονικό διάστημα θα κληθείτε να το καταβάλετε στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου.
Τα στοιχεία για το πλήθος των συμμετεχόντων καθώς και τα στοιχεία για την κίνηση του λογαριασμού του συλλόγου μπορεί ο κάθε ένας να τα ελέγξει κατόπιν συνεννοήσεως με την ελεγκτική επιτροπή καθώς και την ταμία .

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΑΠ   ΠΟΥ ΤΥΧΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ

Ενδεικτικές τιμές ανά άτομο:
Συνολικό ποσό = 3.075 € + 11.070 € = 14.145 € (αμοιβή + ΦΠΑ και για τις δύο ενέργειες).
100 άτομα = 14.145/100 = 141,45 €
200 άτομα = 14.145/200 = 70, 73 €
300 άτομα = 14.145/300 = 47, 15 €