Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Blog: european-culture.blogspot.com
       e-mail: dsimv.epo@gmail.com
Τ.Θ. 23039
Τ.Κ. 11210


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μελών του Συλλόγου Πτυχιούχων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
 σε TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου καλούνται όλα τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου  σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η/2/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Το θέμα της συνέλευσης θα επικεντρωθεί στην προσφυγή του Συλλόγου στα ελληνικά και ευρωπαϊκά νομικά όργανα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.  ‘Εχει προσκληθεί στη συνέλευση ο δικηγόρος κος Μηλιαράκης για να μας εκθέσει την όλη διαδικασία της προσφυγής αναλυτικά και να απαντήσει σε ερωτήματα και απορίες που τυχόν προκύψουν. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν και  παράλληλα να εγγραφούν στο σύλλογο χωρίς την υποχρέωση καταβολής συνδρομής παρά μόνο εάν το επιθυμούν. Η συλλογικότητα είναι το ζητούμενο ώστε να ενδυναμωθεί ο Σύλλογος που πρόκειται να προβεί στο όλο εγχείρημα.    Για το Διοικητικό Συμβούλιο,


H πρόεδρος                                                                      Η Γενική Γραμματέας
Του Διοικητικού Συμβουλίου                                            Του Διοικητικού Συμβουλίου
      
ΤΑΓΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ                                                                 ΚΟΦΦΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ