Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Αγαπητά Μέλη,Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τη Γενική Συνέλευση, την 11 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα), διαπιστώθηκε απαρτία και διεξήχθη διάλογος για τα παρακάτω θέματα:

α) Παρουσιάστηκε από το γενικό γραμματέα του συλλόγου ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Παρουσιάστηκε από τον ταμία του συλλόγου ο ισολογισμός
γ) Παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής επιτροπής η εισηγητική έκθεση του οικονομικού ελέγχου
δ) Υπεβλήθη για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου
ε) Έγινε έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο ο πρόεδρος και τα μέλη του δίνουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις
στ) Εγκρίθηκαν τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του Διοικητικού ΣυμβουλίουΤέλος ενημερώθηκαν τα μέλη για τις επικείμενες κινήσεις του Συλλόγου σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιουχων ΕΠΟ (επιστολές σε Συνήγορο του Πολίτη και προγραμματισμένα ραντεβού στο Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Εσωτερικών).


Θα σας τηρούμε ενήμερους για όποιες εξελίξεις .

Το ΔΣ