Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Αγαπητά Μέλη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη από τις 22 Οκτωβρίου στείλει επιστολή στην Υπουργό και στους Υφυπουργούς Παιδείας, για το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Σε συνέχεια της επιστολής καταθέσαμε αντίστοιχη αναφορά-έκθεση στον Συνήγορο του Πολίτη. Για νεώτερα θα σας τηρούμε ενήμερους.
Το ΔΣ