Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ένταξη του πτυχίου μας στο Προσοντολόγιο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι έπειτα απο συντονισμένες κινησεις του ΔΣ του ΠΑΣΕ για την αναγνώριση του πτυχιου μας επετευχθη η ένταξη της Σχολής των Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και στον Πίνακα 1 του Προσοντολόγιου, και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία "ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ/ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ". Η συγκεκριμένη κατηγορία ΔΕΝ αναιρεί το γεγονός ότι το πτυχίο μας ανήκει επίσης και στην κατηγορία του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών www.gspa.gr
Θα σας τηρούμε ενήμερους για εξελίξεις και ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των συναντησεων με τους φορείς των αρμόδιων Υπουργείων.