Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Στοιχεία επικοινωνίας

Για κάθε επικοινωνία με το σύλλογο αλλά και για εγγραφή ως μέλος μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το παρακάτω e-mail: dsimv.epo@gmail.com