Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Αγαπητά Μέλη,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λειτουργεί Ταχυδρομική Θυρίδα
στην οποία μπορείτε να αποστέλετε ταχυδρομικά
έγγραφα που αφορούν το Σύλλογο
(όπως αποδείξεις πληρωμής εγγραφών, επιστολές κλπ.)

"ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΛΟΓΩΝ"
Τ.Θ. 23039
Τ.Κ. 11210

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία.
Το ΔΣ του Συλλόγου