Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Ενημέρωση των μελών σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7/2/2009

Προς : Τα μέλη του ΠΑΣΕ
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση, 7η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

· απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
· οικονομικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, παρουσιάστηκε ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, και διεξήχθη συζήτηση για θέματα που έθεσαν τα Μέλη του Συλλόγου. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις επαφές, κινήσεις και προσπάθειες που έχουν γίνει για το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των απαιτουμένων διοικητικών ενεργειών του Συλλόγου, το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων βρίσκεται, πλέον, στο Υπουργείο Παιδείας. Γίνονται συνεχείς επαφές με τα αρμόδια στελέχη και έχουμε επανειλημμένως διαβεβαιωθεί για την ταχύτερη δυνατή λύση του ζητήματος, στα πλαίσια όμως πάντα του ελληνικού γραφειοκρατικού μηχανισμού. Εκτίμησή μας παρόλα αυτά είναι ότι, σε θεσμικό επίπεδο, το αίτημα μας έχει φτάσει στο ανώτατο δυνατό στάδιο, για την τακτοποίηση του. Θα συνεχίσουμε τις επαφές και θα ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Επιπρόσθετα σε σχέση με ερώτημα που δέχθηκε το ΔΣ του Συλλόγου σχετικά με την ύπαρξη του blog (www.european-culture.blogspot.com) αλλά παράλληλα και του site eap-epo.gr, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα www.eap-epo.gr δε βρίσκεται πλέον υπό τη Διαχείριση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να μας γνωστοποιηθούν τα «κλειδιά διαχείρισης» από την εκ της Γενικής Συνέλευσης εκλεγμένης site administrator κα Παλαιολόγου, δεν κατέστη δυνατό. Σημειωτέον ότι η κα Παλαιολόγου έχει λάβει το ποσό των € 145 από το Ταμείο του Συλλόγου για την κατοχύρωση του domain name για τον Σύλλογο ενώ προσφάτως ανακαλύψαμε ότι είχε κατοχυρώσει το site στο όνομά της. Για τους λόγους αυτούς και μετά από αίτημα του ΔΣ του Συλλόγου, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διάθεση της ΕΕΤΤ προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. Μέχρι λοιπόν την λήψη απόφασης από πλευράς ΕΕΤΤ, το ΔΣ θεώρησε πρέπον να μην λειτουργούν 2 ιστοχώροι αλλά να δημιουργηθεί ένα απλό Blog για την ανάρτηση των ανακοινώσεών μας.

Στα πλαίσια επίσης διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συγκεντρώθηκαν, όπως είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει, χρήματα για την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Το πόσο ανήλθε στα 170 € και πρόκειται να κατατεθεί στον Λογαριασμό που έχει ανοιχθεί υπέρ της στην Τράπεζα Πειραιώς. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή.

Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία εγγραφής στο Σύλλογο, για όσους δεν είναι Μέλη, ορίζει την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής, την αποστολή της φόρμας στο e-mail του ΔΣ (dsimv.epo@gmail.com) και κατόπιν της έγκρισης του ΔΣ, την κατάθεση του σχετικού ποσού στον Λογαριασμό του Συλλόγου.
Η ετήσια συνδρομή για το 2009 έχει οριστεί στα 20€.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Προέδρος, Ιωάννα Ταγάρα
Η Γενική Γραμματέας, Βάνα Ρόζου