Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση Συλλόγου 12/04/2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι σήμερα, 12/4 και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία Αθηνών του ΕΑΠ, η πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Α.Σ.Ε. κα.Ταγάρα και το μέλος (τ.ταμίας) κα. Παπασωτηρίου παρέστησαν σε συζήτηση που αφορούσε στα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών/πτυχιούχων του ΕΑΠ, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Δ.Ε. του ΕΑΠ κ. Β. Καρδάση και μελών της Κοσμητείας υπό τον συντονισμό της καθηγήτριας κας. Χατζηνικολάου, και με τη συμμετοχή προέδρων και μελών Δ.Σ. Συλλόγων Φοιτητών (ΠΑΣΥΦΟΙΕΠΟ, ΕΛΠ, ΔΕΟ, Παγκρήτιος σύλλόγος φοιτητών/αποφοίτων ΕΠΟ).

Απο την πλευρά του Συλλόγου Πτυχιούχων ΕΠΟ, εκθέσαμε τα επιχειρήματα μας που αφορούν κυρίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω της μη κατοχής κωδικού ΠΕ για την εκπαίδευση αλλά και για την συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκτός ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, για την κατοχύρωση παιδαγωγικής επάρκειας, κλπ.

Ο διάλογος που έλαβε χώρα πραγματοποιήθηκε σε κλίμα σύγκλισης, και θα είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων από πλευράς του Πανεπιστημίου, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Εκ του Δ.Σ.