Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης - Φεβρουάριος 2011

Αγαπητά Μέλη,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 8 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα), διαπιστώθηκε απαρτία και διεξήχθη διάλογος για τα παρακάτω θέματα:

α) Παρουσιάστηκε από το γενικό γραμματέα του συλλόγου ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Παρουσιάστηκε από τον ταμία του συλλόγου ο ισολογισμός

γ) Παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής επιτροπής η εισηγητική έκθεση του οικονομικού ελέγχου

δ) Υπεβλήθη για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου

ε) Έγινε έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο ο πρόεδρος και τα μέλη του δίνουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις

στ) Εγκρίθηκαν τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου


Το Διοικητικό Συμβουλίου που προκύπτει έχει ως εξής:


Προέδρος: Ιωάννα Ταγάρα


Αντιπρόεδρος: Μαρία Μυλωνά

Γενική Γραμματέας: Βαρβάρα Ρόζου

Ταμίας: Ελένη Παυλίτινα

Μέλος: Φωτεινή Παπασωτηρίου

Μέλος: Γαβριήλ Γαβριηλίδης

Μέλος: Νίκος Γιουσμαδάκης

Μέλος: Ελένη Μάλλιου

Αναπληρωματικό Μέλος: Κατερίνα Κοφφινά

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ελένη Μάλλιου

Ελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Δημήτρης Γιαρμάκος

Άννα Καραγιάννη

Χρήστος Χατζηαντωνίου

Τέλος ενημερώθηκαν τα μέλη για τις επικείμενες κινήσεις του Συλλόγου σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιουχων ΕΠΟ (επιστολές σε Συνήγορο του Πολίτη και προγραμματισμένα ραντεβού στο Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Εσωτερικών).

Θα σας τηρούμε ενήμερους για όποιες εξελίξεις .

Το ΔΣ