Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Επιστολή ΠΑ.Σ.Ε. προς ΕΑΠ για το Μητρώο Εκπαιδευτών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΠΑ.Σ.Ε προέβη σε επιστολή προς το Πανεπιστήμιο για την ένταξη των πτυχιούχων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, όπως περιγράφεται παρακάτω:
"Προσφάτως διαπιστώσαμε ότι όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ., ανακαλύπτουν ότι η σχολή μας, «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ, δεν υπάρχει μέσα στη λίστα των ειδικοτήτων. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε να ενταχθούμε στο Μητρώο Εκπαιδευτών. Εφόσον το ΕΑΠ είναι το 19ο ελληνικό Α.Ε.Ι. και, όπως και τα άλλα Α.Ε.Ι., είναι Ν.Π.Δ.Δ., αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο, θεωρούμε ότι το να μη μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή, αδικεί και εμάς ως πτυχιούχους αλλά και ταυτόχρονα μειώνει και το κύρος του ίδιου του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να λυθεί οριστικά αυτό το θέμα"
Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη.